top of page
Image by ian dooley

מידע על מיסים

לפני רכישת דירה ביוון, חשוב להבין מהם המסים בכרוכים בפעולה שכזו, בייחוד בהשוואה לרכישת דירה בישראל. בעמוד זה אנו נסביר על המסים הרלוונטיים לאורך התהליך כולו מרכישה ועד מכירה חוזרת, וגם נקבל הבנה בנוגע לחוק הישראלי למיסוי ביוון, כארץ זרה.

מס רכישה

המס שעלינו לשלם בעת רכישת נכס מוגדר כ 3.09% בלבד משווי הנכס, ללא תלות במספר הדירות שבבעלותכם או בשווי הנכס. ביוון ישנה ועדת מעריכים שקובעת את הערך הנתפס של הנכס על פי מאפייניו. אם קיים הבדל בין הערך האובייקטיבי שקבעה המדינה לבין הערך המסחרי שנקבע בין המוכר לקונה, המס שישולם יתבסס על המחיר הגבוה יותר ביניהם.

ENFIA

מס בעלות על נכס אשר משולם בסופה של כל שנה. עלותו נמוכה למדי ומוגדרת בהתאם למאפייניו של הנכס, למיקומו, ולשוויו המוערך. לרוב, העלות השנתית נעה בין 1-3 יורו עבור מטר מרובע.

מס הכנסה

מס בגין רווחי שכירות שוטפים מהנכס, אשר עומד על 15% מדמי השכירות. 

מס רווחי הון - אין כזה!

המס שלרוב יש לשלם כאשר מוכרים את הנכס בשווי גבוה משוויו המקורי (בישראל הוא 25%). ביוון אין מס כזה, ולכן במקרה שתרצה למכור מחדש את הנכס שלך לא תשלם שום מס, גם אם הנכס שלך הכפיל את ערכו.

יתרונות מיסוי 

בשנת 1995, נחתמה אמנת מס בין ישראל ליוון הגורסת כי חיובי המס יחולו במדינה אחת בלבד מבין השתיים, על פי המקום בו נוצרה ההתחייבות.

המשמעות של כך היא שלא תחויב במס בישראל בגין הכנסה שהכנסת ביוון.

1

2

3

4

bottom of page