top of page
Bar Chart

סקירה היסטורית של מחירי הנדל״ן

שוק הנדל"ן ביוון הוא כזה שקל מאוד להיכנס אליו, לשאת ולתת ולבחור את האפשרות המתאימה ביותר עבורכם מתוך מגוון אפשרויות. הסיבות לכך הן רבות, וביניהן: העובדה שמרבית הנכסים ביוון הם בבעלות של אנשים פרטיים, המדיניות המקלה וההטבות עבור משקיעי נדל"ן ועוד. עם זאת, היה זה בלתי נמנע, במהלך המשבר הגדול ביוון, שתחום הנדל"ן יושפע חריפות מהמצב הכלכלי במדינה. השוק חווה צניחת מחירים דרסטית ובשנים האחרונות אנו רואים את תחילתה של התאוששות מבטיחה בשוק הנדל"ן היווני. על מנת להבין טוב יותר את גודל המיתון, כדאי לבחון את מדד מחירי הדירות ביוון (HPI). HPI נוצר על ידי ארגונים כלכליים גלובליים, והוא משמש להשוואת מחירי הדירות לאורך זמן במדינה ספציפית. הוא מודד את שינויי המחיר כאחוז בשינוי מתאריך התחלה ספציפי.

בעמוד זה נסקור את מדד המחירים ביוון לאורך המשבר ואחריו.

מדד המחירים

בגרף הבא מ- TRADING ECONOMICS ניתן לראות את תנודות המחירים בשוק הנדל"ן היווני מתקופת 2006 עד 2020, כאשר המדד הוא בשנת 2007 (HPI = 100). ממוצע המדד בתקופה זו עמד על 77.59 נקודות, הגיע לשיא כל הזמנים של 102.20 נקודות ברבעון השלישי של 2008 ומנגד שיא השפל נרשם ברבעון השלישי של 2017 עם 58.90 נקודות. למעשה זה מראה לנו את ירידת הערך המהירה של כ-43% במהלך 9 שנים. 

קל להבין שהירידה המהירה במחירים וההגעה לנקודת שפל יוצרת שלל הזדמנויות להשקעות נדל"ן חד פעמיות. 

השנים האחרונות

כפי שניתן לראות בגרף, מאז שנת 2018 נצפתה עלייה איטית אך מתמדת במחירי הדיור ביוון, מגמה שממשיכה גם ברבעון השני והשלישי של שנת 2020 בו הכלכלה העולמית מתמודדת עם covid-19.

רבים נמצאים תחת הרושם ששוק הנדל״ן ביוון התאושש בצורה דרסטית מאז המשבר הגדול, אולם עליית המחירים החלה רק בשנת 2018, והעלייה אמנם יציבה ומשמעותית, אולם ההיקף שלה הוא כ-8 נקודות בלבד מתוך כ-43 שאבדו במהלך המשבר, כך שדרך עוד ארוכה ופוטנציאל עליית הערך ביוון הוא עצום.
בנקודה זו מושג איזון אופטימלי בין התייצבות הכלכלה שמספקת ביטחון למשקיע הנדל"ן, לבין אינספור הזדמנויות לרכישת נכסי נדל"ן במחירי רצפה והנאה מתשואה גבוהה ועליית ערך מרשימה.

השפעות covid-19

טרם המגפה נראתה עלייה יציבה במחירי הנדל״ן ביוון, יחד עם עניין גובר בשוק ברחבי העולם. זאת ביחד עם הצמיחה והיציבות שכלכלת יוון מדגימה בשנים האחרונות, גרמו לעלייה דרסטית בביקושים ולהגדלת כוח המיקוח של המוכרים. אולם מצב זה השתנה בעקבות covid-19, כעת ישנה האטה מסויימת בשוק ובעלי נכסים רבים ממהרים למכור אותם מתחת לשווי השוק הריאלי שלהם. בהתאם לכך, בתקופה זו אנו מאתרים עבור לקוחותינו הזדמנויות חסרות תקדים וממליצים במלוא המרץ לנצל את ההזדמנות הייחודית הזו ולהשקיע בשוק הנדלן היווני. 

 

לצד ההזדמנויות הללו, אנו יודעים לומר כיום שהסיכון בהשקעות נדל״ן ביוון הוא נמוך עד מאוד. זאת תודות לגורמים רבים, ביניהם היציבות בכלכלה היוונית, שמראים מניתוחים שלנו ושל כלל מכוני המחקר, כי לאחר המגפה שוק הנדל״ן היווני ימשיך בהתאוששות ובצמיחה המתמדת והמהירה שלו.

מסקנות

לסיכום, ניתן לראות שמחירי נדל״ן ביוון איבדו בין 2007 ל-2017 כ-45% ומאז החלו בהתאוששות יציבה והעלו חזרה כ-10%, כך שהמגמה מבטיחה אך הדרך עוד ארוכה בטרם יוון תשוב למצב הקודם וההזדמנויות בשוק רבות. 

bottom of page