top of page
pexels-josiah-lewis-772700 (2).jpg

מדגם נכסים להשקעה בדירות יוקרה

מטרופולין אירופאי מודרני והמרכז העסקי, כלכלי, תרבותי ותיירותי של יוון.

בעיר תשתיות מודרניות איכותיות (כדוגמת מטרו ורכבת חשמלית), ומעל 20 מוסדות אקדמיים. אתונה מושכת תיריים ומקומיים כאחד, נהנית ביקוש גדל לדיור, אל מול היצע שלא גדל. בשנים האחרונות, כספים רבים מוזרמים לפיתוח אתונה, יחד עם הכלכלה היוונית ככלל, ורואים סימני התאוששות ניכרים בשוק הנדל״ן, כשאתונה מובילה בעליית המחירים. 
הזדמנויות גדולות ממתינות להיחקר בבירה הגדולה...

טעימה מנכסי הנדל"ן שלנו

bottom of page